Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Fra DBS medlemsblad nr. 13, den 14.10. 2014
 
Af Karen Lynge, Struer, og Erik Sigsgaard, Brovst
Klubben havde medio september en meget vellykket ferieuge på Bornholm med Riis Busrejser. For undertegnede nye medlemmer af klubben var det et veludført planlægningsarbejde fra klubbens formand Anina Pouls og kasserer Bodil Thuesen, som også bidrog til, at turen blev så vellykket. Klubben deltog med 13 personer, heraf 10 synshandicappede og 1 ledsager samt 2 frivillige hjælpere. De 2 hjælpere var en uvurderlig støtte for os alle.
Ugen var begunstiget af flotte septemberdage, og vi var rundt på hele øen til de mange seværdigheder.
En skam at ikke flere deltog. Vi kan varmt anbefale at melde sig ind i klubben. Man bliver godt modtaget og er snart med i fællesskabet.
Fra DBS medlemsblad nr. 15, 2013:

Singleklubben er det noget for dig?
Af Søren C. Olsen, Vanløse. Medlemsbladet nr. 15 2013 fra DBS
Blinde og svagtseendes singleklub er en lille hyggelig klub for både unge og gamle. Klubben laver nogle fantastiske ture, hvor der er en fantastisk atmosfære, godt kammeratskab, og det er tydeligt at mærke, at bestyrelsen virkelig ligger sig i selen for at lave så gode arrangementer som muligt.
Det er dog også tydeligt, at bestyrelsen har et problem, nemlig penge
Det koster mange penge at lave gode rejser til blinde og svagtseende, fordi hotellerne, sommerhusene eller hvor vi nu skal bo godt må have en vis standard.
Samtidig skal der også bruges penge på en ledsager. Det har vi brugt i lufthavne, eller når vi har været i sommerhus, til at køre for os ved indkøb eller lignende. Så sidder du med lidt penge, som du synes skal gavne et godt initiativ, så støt Singleklubben med en skærv. Testamentariske gaver tror jeg også bestyrelsen i Singleklubben vil hilse meget velkommen. Jeg skal dog understrege, at jeg ikke er bestyrelsesmedlem, men blot medlem af klubben og gerne vil slå til lyd for, at klubben bakkes op.
Så meld dig ind i klubben, eller giv en skærv og bidrag til bevarelsen af et super initiativ.
Du kan finde kontaktoplysninger samt konto nr. nedenunder.
Vestjysk bank. Registrerings nr.7606 Konto nr. 1373742
Ved indmeldelse Tlf. 24 27 36 86. Mail: anina@profibermail.dk
Link: www.single-klub.dk