Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Sommerfuglen: Symbol for sjæl og psyke.
Sommerfuglen er et kraftfuldt symbol på kampen for at forlade sin puppe og give sig til at flyve. At åbne sig for sommerfuglens symbolik kan give en helhedsforståelse og en indsigt i sorgen, måske også en befrielse og forløsning.  
 
Menneskets udviklingsproces kan sidestilles med de tre faser, som sommerfuglen gennemgår, faserne som larve, puppe og sommerfugl.
Som larve er sommerfuglen tryg og oplever medgang.
Som puppe kæmper sommerfuglen for at gøre sig fri af sit hylster og udvikler sig samtidig til en sommerfugl.
Som flyvefærdig er sommerfuglen nået til en styrke og realisering.
Når mennesket giver slip i livet, er det som sommerfuglen, frit, smukt og svævende.
 
Sommerfuglen som symbol for de tre stadier, sommerfuglen såvel som mennesket gennemgår, tiden på jorden som larve, tiden i kiste som puppe og tiden, hvor sommerfuglen gør sig fri og flyver.
Det billedlige i symbolets fortælling har en forløsende kraft
 
Ved en persons død illustrerede sommerfuglens smukke vinger sjælens befrielse fra sit jordiske hylster, som var kroppen, symboliseret som puppe. Sjælen ansås for at flyve bort fra legemet i form af en sommerfugl. Denne opfattelse af sjælerejsen og adskillelsen fra kroppen var vidt udbredt i hele verden meget tidligt i historien, men blev senere afløst af andre religiøse opfattelser, som vi kender dem blandt andet fra Kristendommen. 
 
Sommerfuglen på vores kirkegårde Sjælen fik igen skikkelse af en sommerfugl i 1800-tallets Europa, da oplysningstiden skabte en ny forestilling om sjælens eksistens.
Tidens digtere sværmede for det nye billede af sjælen fra naturens verden, og med Darwinismen kom en ny opfattelse af naturens udvikling og en ny forklaring på livet og døden end skabelseshistorien, som kirken gennem tiden havde stået for.
Oldtidens sjælelige symbol på sommerfuglen blev således på ny brugt i malerkunsten, digterkunsten og også som udsmykning på gravsteder.