Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...

Kom til klubaftener, dyrk blindesport og få kontakt til andre synshandicappede
www.blind.dk

I hele landet er det muligt for blinde og stærkt svagsynede at mødes med andre med et synshandicap til både hyggelige klubaftner, faglige debatter og foredrag, eller udflugter og rejser. De 20 lokale kredse står for en stor del af arrangementerne, og frivillige i kredsene arrangerer ugentlige klubeftermiddage/-aftener. De mange forskelligartede aktiviteter har – udover naturligvis at skabe gode oplevelser for deltagerne – til formål at give mennesker med synshandicap et fællesskab, hvor alle er ligestillede, og hvor der er taget de rette hensyn. Klubberne giver mulighed for at møde andre i samme situation, og for mennesker, som for nyligt har mistet synet er det ekstra vigtigt at møde andre blinde og svagsynede, som man kan spejle sig i. Klubberne og arrangementerne kan nedbryde sociale barrierer, og give mod til at deltage i andre sociale sammenhænge også. Informationer og programmer for klubberne kan findes under kreds-siderne på hjemmesiden. Se link: https://blind.dk/kredse

En af 
Dansk Blindesamfunds mærkesager er, at flere blinde og svagsynede skal leve et aktivt og selvstændigt liv.

Det skyldes, at mange oplever at være isolerede og inaktive, grundet deres synshandicap.  Foruden en udvidet ledsagerordning, så også personer over 67 år kan komme til og fra aktiviteter, er en af forudsætningerne for et aktivt liv blandt andet adgang til information om de tilgængelige aktiviteter og idrætstilbud, der findes i lokalområdet. 

Derfor guider Dansk Blindesamfund herunder til klubber, forskellige typer blindesport og idrætstilbud for svagsynede. Du kan læse mere om de enkelte tilbud og finde ud af, hvem du kan kontakte, hvis du er interesseret i et af tilbuddene. 
Se link:
https://blind.dk/stotte-radgivning/kom-til-klubaftener-dyrk-blindesport-fa-kontakt-til-andre-synshandicappede#toc-idr-tsgrene-og-blindesport


Idrætsgrene, klubber og blindesport

Dansk Blindesamfunds Ungdom (DBSU)
Blindes skiunion (BSU)
Danmarks Blindeskak (DB)
Goalball
Showdown
Elektronskydning
Tandemcykling
Blindehistorisk Selskab
Dansk Blindesamfunds Kvinder (DBSK)
JAWS-Gruppen
Landsforeningen af Førerhundebrugere (LAF)
Rejse- og Kulturklubben
RP-Gruppen
Synshandicappedes motionsfond
Bridge Klubber
https://blind.dk/tilbud/idraet/idraetsgrene/bridgeAnsøgning om medlemstilskud

Fiskeklub:
Hej. Jeg er født med 10 procent syn.
I min barndom boede jeg tæt på Gudenåen og derfor var det naturligt at lystfiske der. Under min uddannelse til pædagog og i 18 år jeg arbejdede med dette (almindelig vilkår), var der ikke meget energi/tid til lystfiskeri.
I weekenderne var jeg lidt på kutterturer efter torsk eller fangede fladfisk ved Kronborg i Helsingør. I 2012 gik mit syn ned til 3 procent på det ene øje og jeg blev fyret som pædagog. Inden jeg fik tilkendt førtidspension fik jeg en depression.
For at stoppe “de sorte tanker” brugte jeg lystfiskeriet. Det at sidde på stranden og lytte til havets brusen gav ro i sindet. Men på grund af den manglende syn, var det svært med f.eks. knuder på snøren. Dette gav frustration.

Men her fik jeg ideen.
På lystfiskergrupperne på Facebook måtte man kunne finde en ledsager/hjælper til fiskeri. Jeg oprettede denne gruppe:

Her er mit bidrag til det lokale sociale arbejde blandt handicappede.
Jeg har oprettet en facebookgruppe, hvor frivillige lystfisker hjælper handicappede med fiskeri. Her kan ofte lånes fiskegrej, sejles i båd og blive hentet i bil. Derudover lære man at fiske ved kyst, sø, å og på havet. De frivillige vil hjælpe med teknikker, så det ikke er svært at fiske selv om man f.eks. er synshandicappet. Lige nu er der i gruppen cirka 150 frivillige (dækker hele Danmark), og den er kun 1,5 uge gammel: Der kommer nye medlemmer til hver dag:
Meld dig ind i gruppen og få et socialt liv og en fantastisk fritidsinteresse. Dette gæler gælder selvfølgelig handicappede og ikke handicappede.
Hilsen Hans Henrik Høeg Andersen.
Medlem af Dansk Blindesamfund.
https://www.facebook.com/groups/786232141722637/?ref=share

Klik på teksten for at komme til siden Vejledning i optisk udredning af voksne med et synshandicap. http://www.cfk-herning.dk/UserFiles/file/Syn/Vejledning%20i%20optisk%20udredning%20af%20voksne%20med%20synshandicap.pdf 

Vejledning i svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap
http://www.synscentralen.dk/Om_Synscentralen/Vejledning_voksne.pdf
Fuglsangcentret: Hotel kurser & konferencer. 
Fuglsancenteret

Øjenfonden: Opslag 2019 Øjenfonden indkalder hermed ansøgninger til næste uddeling, der vil finde sted i maj 2019. se link:
https://blind.dk/nyheder/ojenfonden-opslag-2019