Rejse- og Kulturklubben

At rejse er at leve...


Singleklubbens stiftende generalforsamling den 11.11. 2011.

Der var 24 deltagere, hvoraf de 22. var medlemmer.

Bodil bød velkommen til de medlemmer som var mødt frem.
Hun foreslog Hans Pauli Sundstein som ordstyrer, der var ikke andre forslag, så Hans Pauli blev valgt.
Anina læste navnene op på de 23 medlemmer, som var mødt op.

Første punkt på dagsorden var valg af stemmetæller.
Hvor Birgitte Helle og Bodil blev valgt.
Anina blev valgt som referent.

Bodil fortalte, at der er kommet 3.600,- kr. ind på konto fra de medlemmer der har betalt deres kontingent, så der er stor opbakningen til klubben.

Punkt 2
Fastsættelse af kontingent: Er uændret.
Punkt 3
Vedtægter for klubben blev læst op.
Der var ønske om at klubbens navn blev ændret, men flertallet var uenige om ændring af navnet, så klubbens navn er uændret.

Paragraf 4: Ønske om justering af, at man som ægtepar ikke kan være medlem af klubben.
Pans Pauli svarede at hoved Intensionen af klubben er at dem, der lever som ægtepar, skal man ikke forsøge at skabe splid imellem, det er dem der er enlige eller føler sig ensomme i deres ikke registrerede parforhold som har behov for klubben.
Konklusionen blev at der ikke, blev ændret i paragraffen.
Vedtægterne blev godkendt. Fuldtalligt.

Bodil sagde, at navnet Singleklub, ikke skal tages bogstaveligt.
Singleklubben er ikke oprettet for at finde kærester, men for at finde mange gode venner.

Efter kaffepausen blev der en præsentation af de 22 medlemmer som var til stede. (+ 2 ledsagere)
Medlemmerne fortalte, hvor de bor og om deres arbejde og fritidsinteresser.

Valg af formand: Carsten Fisher blev foreslået og valgt.
Valg af kasserer: Bodil Thuesen stillede op blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlem: Kevin Erik Ejlertsen blev
Valg af suppleant: Anina Belise Pouls blev valgt.
Valg af revisor: Vagn Klinkby blev valgt som revisor.
Valg af revisor suppleant: Jakob Jensen blev valgt.

Valg til udvalgene.
Festudvalg: Bodil, Helle og Frands blev valgt

Valg til rejseudvalget:.
Leif, Niels og Anina Belise, blev valgt.

Valg til kulturudvalget:
Vagn og Anina blev valgt for Vest Danmark.

Helle og Niels blev valgt for Øst Danmark.

Eventuelt
Ønske om at få meddelelser og materialer indlæst på Daisy.

Referent: Anina Belise Pouls